دوشنبه 7 آذر 1390 @ 13:22

دعا کنید

برای پریسا دعا کنید. فردا (دوشنبه) عمل داره.

پریسا قدیمی ترین خواننده اینجاست.


پ.ن.1: اسباب کشی کردیم و من نت ندارم. حوصله دایال آپ هم ندارم. زنده ام.

پ.ن.2: با تشکر از ساره و بیتای عزیز که احوال پرس من بودن توو این مدت.

پ.ن.3: طبیعتا توئیـ..تر یا دایال آپ یه جوکه. فعلا نمیتونم توئیــ./تر بیام.

پ.ن.4: دعا کنید...