شنبه 16 اردیبهشت 1391 @ 18:06

نقطه سر خط

نمیدونم دقیقا چی بگم؟ از بد و بیراه گفتن خوشم نمیاد. نمیدونم دقیقا به باعث و بانی کسی که این مسخره بازی ها رو در اورد چی بگم! بله! دارم از مسخره بازی صحبت میکنم. کسایی که حتی ارزش بدو بیراه گفتن هم ندارن.

من دوست دارم اینجا بنویسم ولی دیگه نمینویسم.

من دوست نداشتم فتوبلاگم رو پاک کنم ولی کردم.

من دوست نداشتم توئـ..یترم پروتکت باشه، ولی پروتکت شد.

دوستایی که اینجا پیدا کردم رو دوست داشتم.

از «دکتر بوووق» گرفته تا «بیتا» و «شوفر» و «علی» و «تو» و «فری» و خیلی کسای دیگه که الان حضور ذهنم ندارم.

به هر حال من دیگه اینجا نخواهم نوشت و این پست، پست یکی مونده به آخرم خواهد بود. بعد از ساخت آدرس جدید به بلاگ دوستان سر میزنم و آدرس رو براشون خواهم گذاشت. اگر هم کسی از قلم افتاد، پیام خصوصی بزاره.