جمعه 28 بهمن 1390 @ 21:31

همینجوری...

این پست صرفا برای نوشته شدن کلمه "بهمن 1390" در قسمت سمت چپ بلاگ نوشته شده است و هیچگونه ارزش خاصی اعم از قانونی، غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی ندارد... لطفا هر چه سریع تر صحن علنی بلاگ را ترک کنید.