دوشنبه 22 اسفند 1390 @ 19:10

چه جوری؟ اینجوری؟

نکن آقا! نکن! نکن خانم! نکن! این جور آرایش نکن. اگه میدونستی «اینجور» آرایش کردن توو اروپا و آمریکا چه معنی ای میده هیچ وقت «اینجور» آرایش نمیکردی. اگه پسری و «اینجور» آرایش میکنی یعنی: «منم بعله! و از تمامی پیشنهادهای شما استقبال میکنم و همه کاری هم بلدم. تازه پوزیشن های سخت هم بلدم، نیگاه.....» اگه دختر باشی و «اینجور» آرایش کنی باز هم یعنی موارد بالا. به نقل از یه نفر، یکی از استادای (خانم) خارج خونده دانشگاه بهشتی به یکی از دخترای دانشجو میگه که دخترم میدونی «اینجوری» آرایش کردن اونور یه معنی دیگه میده؟ اینکه دختره چی جواب میده رو نمیدونم ولی بعد از یه مدتی دختره بدون آرایش میره پیش استاده میگه: استاد الان خوبه؟.... خب جا داره که همگی برینیم به عقل دختره! اینکه چرا، خودتون بفهمید.

در موردی دیگه، کنار یکی از آشنایان خارج زندگی کن(!)، ایستاده بودم و صحبت میکردیم که یه پسری که موهاش سیخ سیخکی بود و زیر ابرویی برداشته بود و فلان، از جلومون رد شد. این آشنای ما فک کرد اون بنده خدا هوموسکــ.شواله! بعد مجبور شدم کلی واسش توضیح بدم که اون آقا(!) همجسنــ..باز نیست و تیپش اینطوریه....

خلاصه نکنید این کارو. این کارا یه معنی دیگه میده. نکنید...